Top

Deficyt FUS w 2013 r. może wynieść od 49,7 mld zł do 65,7 mld zł

October 30, 2011

Deficyt (FUS) w 2013 roku może wynieść od 49,7 mld zł do 65,7 mld zł – wynika z opublikowanej we wtorek przez ZUS prognozy wpływów i wydatków FUS na lata 2013-2017.

Poniżej prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego FUS (wariant 1)

13 14 15 16 17
(w mln zł)
.
Saldo -57.339 -60.006 -64.656 -68.999 -74.673
Wpływy 126.795 134.336 142.338 151.325 159.457
Wydatki 184.133 194.342 207.044 220.324 234.130
.

Poniżej prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego FUS (wariant 2)

13 14 15 16 17
(w mln zł)
.
Saldo -65.671 -70.086 -76.114 -81.773 -88.274
Wpływy 118.582 122.810 127.509 132.671 136.921
Wydatki 184.254 192.896 203.622 214.444 225.195
.

Poniżej prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego (wariant 3)

13 14 15 16 17
(w mln zł)
.
Saldo -49.664 -50.320 -52.785 -55.191 -59.355
Wpływy 134.270 145.298 157.462 170.831 183.629
Wydatki 183.934 195.619 210.248 226.022 242.984
.

przygotował prognozy w trzech różnych wariantach. We wszystkich wariantach przyjęto, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów będzie większy od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem:
- o 0,2 punktu procentowego w 2011 r.,
- o 0,3 punktu procentowego od 2012 r.

W wariancie pierwszym założono utrzymanie częstości przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych na średnim poziomie zaobserwowanym w latach 2008-2010.

W wariantach drugim i trzecim założono odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie – w porównaniu z wariantem nr 1 – częstości przyznawania emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych. Ponadto w wariantach nr 2 i 3 odpowiednio zmniejszono lub zwiększono estymator prawdopodobieństwa utraty uprawnień do rent.

Halloween in Great Britain

October 24, 2011

Britain celebrates Halloween on October 31st, this is the night of the year when ghosts, witches, and fairies are active.
Why do we celebrate halloween?
Halloween is on the eve of a major Catholic festival, All Saints “1st November” and the eve of the pagan Celtic festival known as Samhain.
Halloween may have been originated as a pagan Celtic festival of the dead related to the Irish and Scottish Samhain.

Britain celebrates Halloween on October 31st, this is the night of the year when ghosts, witches, and fairies are active. Kids go out to trick and treat for sweets and any other goodies they can get their hands on.

Have a Scary Halloween All!!!

Buckingham Palace could be turned into museum when Prince Charles becomes king

October 24, 2011

Buckingham Palace could be turned into museum when Prince Charles becomes king
The Prince of Wales is considering uprooting the Royal family from Buckingham Palace and turning it into a museum when he becomes king, a new book claims.

Buckingham Palace ‘could be turned into museum when Prince Charles becomes king  The Prince Read more

How to logout of Apple store UK

October 24, 2011

How do I log out?

There is no need to log out of your account. As a security measure, you are required to log in for every purchase or Read more

Blog Themes, Business Themes

October 13, 2011

Category in Blog Themes, Business Themes, Magazine Themes, Photo Themes, Portfolio Themes, Web 2.0 Themes, WordPress Themes Read more

Improve the web with Nofollow Reciprocity.
Bottom